Witamy!
Witamy na stronie "AUTOFAN"!

Firma „Autofan” Paweł Stepień w okresie 29 grudnia 2008 - 30 czerwca 2010
zrealizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2007-2013.
Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.2 Dotacje inwestycyjne dla
mikroprzedsiebiorstw: „Zwiększenie konkurencyjności "AUTOFAN" Paweł Stępień
przez zakupy nowoczesnego wyposażenia do warsztatu naprawy samochodów
i uruchomienie stacji kontroli pojazdów w Biłgoraju.

Projekt uzyskał współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i Budżetu Państwa umowa nr 07.08-UDA-RPLU.01.02.00-06-123/08.

więcej informacji: tutaj
Copyright © 2010 AUTOFAN. All Rights Reserved. Design by Korsiv.